genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Kristi Store Sleire (1701 - 1763)

Kristi ble født i 1701. Hun var bosatt på Store Sleire i Masfjorden i Hordaland. Kristi døde på Store Sleire i 1763. Hun var gift med Anders Olson fra Store Sleire. De hadde barna:

1. Anders Andersson f. 1735, Store Sleire, d. 1811, Store Sleire.
2. Dordi Andersdatter f. 1737, Store Sleire, d. 1756.
3. Ola Andersson f. 1740, Store Sleire.
4. Anna Andersdatter f. 1745, Store Sleire.
5. Ola Andersson f. 1749, Store Sleire.

Den 21 oktober 1743 ble det dagsett og den 5 oktober 1744 ble det tinglyst bygsel fra Ingeborg Busch, enke etter Lucas Steen, til Anders Olson 1/2 laup smør og i 1748 auksjonsskjøte etter Ingeborg Busch til Anders Olson på 1/2 laup smør for 30 riksdaler. I 1749 skjøter Anders Olson bruket til lensmann i Solund, Josef Oddekalv, for 32 riksdaler.

Etter Kristies død i 1663, giftet Anders seg samme år med Gunhild Nilsdatter (Olsdatter ?) Lille sleire. Hun giftet seg på nytt i 1766 med Anders Olson fra Kjelbu i Gulen. 1)

1) Masfjordboka.