genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Marit Gulliksdatter Austgulen

Marit Gulliksdatter var gift med Otte Johansson fra Nedre Austgulen i Gulen i Sogn og Fjordane. De hadde barna:

1. Mons Otteson bruker gården 1670 - 1702, og hadde datteren Kjersti.
2. Brite Ottesdatter g.m. 2 juli 1699, Johannes Ivarson, Stemnebø.
3. Anna Ottesdatter
4. Jon Otteson g.m. Brita Ivarsdatter. De hadde 4 barn. Hun døde i 1715, og han giftet seg på nytt den 24 juni 1716 med Gjetlauf Åmundsdatter fra Ytre Midttun. De fikk 1 barn.

Otte brukte gården Nedre Austgulen i 1645 og var da gift med Marit, datter av Gullik. De hadde gården til minst 1665. I 1657 hadde de 1 okse, 5 kyr, 5 geiter og 9 sauer. De betalte 4 mark 3 skilling i feskatt.

I 1661 var skylden til Nedre Austgulen 2 laup smør, men i 1667 var den bare 1 laup og 2 1/2 pund smør. Et sagn forteller om en stor brann på gården. Kanskje kan den være forklaringen på skyldminken.

Matrikkelen i 1667 viser at buskapen da var 2 hester og 28 naut. Krøttertallet har således økt kraftig på 10 år. Utsæd i 1667 var 6 1/2 tønne korn, og avlingen var 15 tønner. 1)

1) Bygdebok Gulen.