genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Ole Nilsson Oppedal ( - Omkr. 1689)

Olluff eller Ole Nilsson var leiglending og brukte 1 laup smør, 1 hud av gården Ytre Oppedal i Brekke i Sogn og Fjordane, i årene 1646 til 1689. Han døde omkring 1689 på gården Ytre Oppedal. Ole var trolig sønn av Nils Ytre Oppedal og Giøe Andersdatter. Ole var gift, men konas navn er ukjent. De hadde barna:

1. Johannes Olson f. 1651. Ved skatte manntallet 1664 var han 13 år gammel.
2. Peder Olson f. 1655

Ola Everstad bygsler. Han har eid dette bruket. Ved brannen på Ytre Oppedal i 1659 mistet alle bøndene alt de eide av hus, husdyr og innbo.

Omkring 1689 ble lpnr. 27 delt mellom de to sønnene således at Johannes Olson fikk lpnr. 27 a på 2 bismerpund, 22 marker smør. Peder Olson fikk lpnr. 27 b på 2 bismerpund, 10 marker smør. 1)

1) Ludvig Engesæter: Brekke Herred - Bygdebok, Bind 2, side 152 - 153.