genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements

Ancestor Chart

Siri Nilsdatter Asheim (1639 - )

Siri Nilsdatter ble født i 1639. Hun giftet seg med enkemannen Thore Clausson. De fikk barna:

1. Orlaug Thoresdatter f. 1663
2. Gjertrud Thoresdatter f. 1665, d. 1708, g.m. 1690, Endre Jensson, Eiken ved Eikesfjorden.
3. Nils Thoreson f. 1668, d. 1754.
4. Aase Thoresdatter f. 1670, d. 1766, g.m. Lasse Jensson fra Brekken ved Eikesfjorden.
5. Kari Thoresdatter f. 1672

Thore Clausson var kirkeverge i årene 1646 - 1648 og lagrettesmann 1662 og 1664.

Ola Sætre f. 1655. Han bygslet lpnr. 34 på 2 bismerpund smør, etter Thores død, for å ekte enka Siri Nilsdatter Asheim. Men enka hadde ikke sagt opp bruket. Hun ville heller ikke ekte Ola Knutson Sætre. Dette førte til prosess. Retten fant at enka ikke var uten skyld i at den unge mannen hadde bygslet bruket. Hun ble derfor dømt til å betale 1/2 bygselen såfremt eieren etter det i retten opplyste beholdt bygselen til Ola Knutson Sætre. 1)

1) Ludvig Engesæter: Brekke Herred - Bygdebok, Bind 2, side 238, 246 og 247.