slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Ammerud før 1801: Matrikkelnr. 77. Under utvikling.

Eiere:

1.
1616 - , Gulbrand Askestad/Kjekstad eier 1/2 skippund salt.

Ved Jordeboka 1624 eide Gulbrand Kjekstad 1/2 skippund salt i Ammerud. Det samme eide han ved Jordeboka 1626.

2.
1647 - , Ved skattematrikkelen 1647 eier Even [Gulbrandsen] Kjekstad 1/2 pund salt. Han nevnes med det samme ved Odelsskatten 1647/1648 - 1651/1652.


3. 1652 - 1653, enken Ursula (Aasle) Kjekstad eier 1/2 skippund salt ved Odelskatten 1652/1653.

4. - 1686 , Ouden Jonsen Gullaug, eier 1/2 skippund salt ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1656.

5. 1686 - 1699, Fogde/Rådmann Jens Nilsen Lerschov,

6. 1699 - 1717, Hans von Campen
tinglyser på tinget den 2 Des. 1700 et skjøte på 3 skippund salt i Sundby, Rigesem og Ammerud fra rådmann Jens Nilsen. Datert 4 Okt. 1699 og 17 Mars 1700. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0038: Tingbok, 1700, s. 26).

7. 1717 - 1742, Søren Pedersen Løchstør. På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 3 skippund salt i Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem (Se Rigesem) og plassen Ammerud til Søren Løchstør. Datert Sundby den 27 Mars 1717. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I, 1701-1725, s. 300).

8. 1742 - 1752, Oberst Jørgen Otto Brochenhuus fikk utlagt for gjeld på skifte etter Søren Løchstør bl. a. gården Sundby og ødegården Ammerud m.m.

9. 1752 - 1753, Nils Sørensen Løchstør. På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyses frue oberstinne Bertha Magdalena Brockenhuus salige oberst Brockenhuus' enke sitt utgivne skjøte på gården Sundby med underliggende Rigesem og Ammerud, samt Røyken kirke med tilhørende kirkeparter i gårdene Syltingli, Rud, og Søndre Heggum. Videre gården Hoff med underliggende Båtstø og Båtstøstranden og øya Bergholmen i Ås i Follo Nils Løchstør. Datert 17 Nov. 1752.

10.
1753 - , Jørgen Pedersen i Christiania, Den 18 Des. 1752 ble det holdt auksjon bl. a. over gården Sundby og ødegården Ammerud m.m. på Nils Løchstør begjæring. Jørgen Pedersen borger i Christiania fikk tilslaget for 2800 riksdaler.


Kjente brukere:


1.
- 1617, Gunder Ammerud

Gunder var oppsitter på Ammerud ved Jordeboka 1616/1617. Gulbrand Askestad rådde bygselen.


2. 1618 - 1645, Nils Ammerud.


Nils nevnes i Landskatten 1618 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Nils Ammerud, hans kone og en pike.


3.
1652 - 1654, Ingebret Ammerud.

Ingebret nevnes som oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1654.


4.
1655 - 1656, Knud Ammerud.


Knud nevnes som oppsitter ved Kontribusjonsskatten 1656.

5. Peder Ammerud.

Peder var oppsitter på Ammerud ved Jordeboka 1661. Han skyldte 1/2 skippund salt med bygsel til Ole [Evensen] Kjekstad. Han føder 1 hest, og 2 kyr.

I Manntallet 1664 er Peder 43 år og oppsitter på Ammerud. Det bor også en husmann 23 år som var bondeskredder på gården.

I Manntallet 1666 er en bonde 25 år gammel oppsitter på Ammerud. Trolig samme mann som var bondeskredder i 1664.6. 1674 - 1687, Ole Amundsen, f. ca. 1630, gravl. 3 Des. 1719, g.m. Kari, f. ca. 1637, gravl. 1723.

På tinget i Røyken den 26 Sep. 1687 tilbyr Ole Amundsen Ammerud seg til å bygge og besitte plassen Ramton som skylder 1/2 skippund salt.

7. 1684 - 1696, Rasmus

Ved skattemanntallet 1696 skylder Rasmus 1/2 skippund salt til Jens Nilsen Sundby.

8. - , Alf Eriksen, f. ca. 1669, gravl. 1739, g.m. Martha Hansdatter Guttersrud.


9.
1711 - 1721, Michel Adamsen, f. ca. 1662, d. 1732, g.m.1. Martha Michelsdatter, g.m.2. 11 Aug. 1725, Inger Christensdatter.

Michel bodde tidligere på gården Auke der han ble oppsagt av den nye eieren Johannes Pedersen i 1710.


10. 1723 - ,
prokurator Søren Pedersen Løchstør, f. ca. 1670, gravl. 10 Apr. 1742, g.m. Else Larsdatter Robsahm, f. ca. 1682, gravl. 19 Juni 1752.

På tinget i Røyken den 8 Juli 1717 selger Hans von Campen 3 skippund salt i sin påboende gård Sundby og 1 skippund salt i det underliggende Rigesem samt plassen Ammerud 3 lispund salt og 1/2 skippund salt uten bygsel i gården Hov (Hoff) til prokurator Søren Løchstør. Datert Sundby den 27 Mars 1717.


Søren Pedersen nevnes som oppsitter ved matrikkelen 1723.

Søren bodde på gården Sundby.


11. 1727 - 1748 , Ole Ammerud,

12. 1728, Nils Eriksen,

Nils Eriksen Ammerud fikk datteren Martha i 1728.

Nils er ikke identisk med Nils Eriksen på bruk nr. 2 som også fikk en datter i 1728.


13. 1733 - 1734, Jacob Olsen, f. ca. 1712, gravl. 12 Mai 1788, g.m.1. 11 Apr. 1734, [Anne] Maria Sivertsdatter Båtstø, g.m.2. 28 Nov. 1767, enken Helene Carlsdatter Haugsbråten, g.m.3. 27 Des. 1775, enken Maria Andersdatter.


14. 1751 - 1757,
Christen Hansen, f. ca. 1718, gravl. 25 Nov. 1787, g.m. 1 Nov. 1751, Else Nilsdatter Ammerud.

Se også bruker nr. 3 på bruk nr. 2.


Christen var soldat i Asker ved vielsen. De bodde på Ammerud 1751-1757. Så bodde de på store Gui i Asker. Iallefall fra 1776 var de igjen på Ammerud (se bruk nr. 2) og fra 1783 på Skibråten under gården Ski der kona døde i 1785.

15. 1758 - 1760, Gunder Hansen, f. ca. 1723, gravl. 24 Feb. 1781, g.m. 24 Okt. 1751, Dorthe Olsdatter Båtstø.


16. 1760 - 1766, Mads Andersen g.m. 19 Juli 1760, Anne Nilsdatter Ammerud.

Anne Nilsdatter Ammerud nevnes bl. a. som fadder i 1755. Mads nevnes som fadder 1760 - 1766.

Ved hovedmanntallet 1765 er det ingen oppsitter på Ammerud. Gården tilhørte Jørgen Pedersen i Christiania. Det var 2 husmenn på gården Mads Andersen og hans hustru Anne Nilsdatter og Nils Eriksen og hans hustru Kari Olsdatter [Skytt]. Det bor totalt 4 personer over 12 år på gården Ammerud.
(Nils Eriksen på bruk 2 og kona var meget trolig Mads sine svigerforeldre.


17.
1767 - 1771, Balthasar/Baltzer Andersen, f. ca. 1728, gravl. 15 Jan. 1775, g.m. Malene Erikdatter, (f. ca. 1727, gravl. 16 Aug. 1767), g.m.2. 5 Des. 1767, Gulbiør Jacobsdatter Hoff.

Baltzer bodde tidligere på gården
Hov. Han bodde på gården Ammerud 1767 - 1771 og fra 1772 bodde han på plassen Graver under gården Nedre Tronstad i Hurum.


Bruk 2.

1. 1678 - 1683, Hans Ammerud

På tinget i Røyken den 30 Mars 1683 var Laurits [Jonsen] Vear tiltalt for å ha røsket skjegget av Hans Ammerud og hengt det opp på en stake. Saken fortsatte den 13 Juni 1683. Her nevnes Hans sine arvinger så Hans må være død.


2. 1742 - 1765, Nils Eriksen, f. ca. 1698, gravl. 26 Des. 1778, g.m. 12 Juli 1722, Kari Olsdatter Skytt.

Nils bodde iallefall på Ammerud mellom 1742 - 1765.

Ved hovedmanntallet 1765 er det ingen oppsitter på Ammerud. Gården tilhørte Jørgen Pedersen i Christiania. Det var 2 husmenn på gården Mads Andersen og hans hustru Anne Nilsdatter og Nils Eriksen og hans hustru Kari Olsdatter [Skytt]. Det bor totalt 4 personer over 12 år på gården Ammerud. (Nils Eriksen og kona var meget trolig Mads Andersens svigerforeldre).


3. - 1783,
Christen Hansen, f. ca. 1718, gravl. 25 Nov. 1787, g.m. 1 Nov. 1751, Else Nilsdatter Ammerud.

Christen var svigersønn av forrige bruker.

Christen var soldat i Asker ved vielsen. De bodde på Ammerud 1751-1757 (Se bruk nr. 1). Så bodde de på Gui i Asker. Iallefall fra 1776 var de igjen på Ammerud (bruk nr. 2) og fra 1783 på Skibråten under gården Ski der kona døde i 1785.


4
. 1783, Christopher Paulsen, dpt. 28 Mai 1747, g.m. 29 Des. 1778, Bergitta Olsdatter/Berthe Olsdatter.

Christopher bodde tidligere på plassen Gulle under gården Vear.

Christopher flyttet til gården søndre Ski der han bodde i 1787.

5. 1784 - 1791, Abraham Nilsen, dpt. 16 Nov. 1755, d. 5 Juli 1816, g.m. 16 Okt. 1784, Maria Aslachsdatter Rullestad.

Holger Christian Arctander selger til Bent Nilsen Ølstad og Abraham Nilsen Bjerke sine eiendommer i Røyken: Gården Hov (Hoff) 1 1/2 skippund salt, gården Rigesem 1 skippund salt med underliggende kvernebruk og sag som kan skjære 1400 bord og gården Ammerud 1/2 skippund salt, alt med bygsel for 4300 riksdaler. Datert Christiania 30 Mars 1784. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 539).

Bent og Abraham Nilssønner blir enige om deling av gårdekjøpene ovenfor, slik at Bent skal beholde gården Hov som skylder 1 1/2 skippund salt med bygsel og for dette betale 1750 riksdaler av den totale kjøpesummen på 4300 riksdaler. og Abraham skal beholde gårdene Rigesem og Ammerud og betale 2550 riksdaler av den totale kjøpesummen på 4300 riksdaler, se ovenfor (Bent bor på Hoff og Abraham på Rigesem). Datert Hoff 4 Okt. 1786. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 635).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 nevnes dragon Abraham Nilsen. Han ble utkommendert i 1788.

Abraham selger sine gårder Rigesem og Ammerud til Bernt Anker. Datert Christiania den 16 Apr. 1791. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0005: Pantebok nr. V, 1788-1801, s. 118).

6. 1792 - 1792, Hans Andersen, dpt. 16 Mai 1756, d. 10 Juli 1836, g.m. 26 Nov. 1790, Mari Andersdatter Kielaas.

Både før og etter 1792 bodde Hans på husmannsplassen Skjeggerud under gården Nedre Slemmestad.

7. 1792 - Fredrik Larsen, f. ca. 1744, d. 15 Okt. 1837, g.m. 29 Des. 1778, enken Kari Pedersdatter.

Ved folketellingen 1801 bor Friderich på gården Ammerud sammen sin hustru og sønnen Hans. Han er da husmann med jord.

Sønnen Hans giftet seg med tjenestepiken Ingeborg Christophersdatter Ammerud i 1805. Hun var datter av bruker nr. 4. De fikk sønnen Casper i 1805 i Røyken, før de flyttet til Hurum. Hans var skomaker. De bodde bl. a. på Slotteteie i Hurum før de bodde et par år i Aker/Christiania før de flyttet til Bogen under Hov/Glassverket i Hurum.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.


Gå til Gårder i Røyken før 1700 (1801).

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 610 - 611.