slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Til Grafisk Anetavle

Svend Sveinungssøn n. 1555 og 1560

Svend Sveinungssøn ble trolig født på Vear, Røyken, Buskerud. Han var trolig sønn av "Suenugg i Vidar" som betaler gjengjerden av Vear i 1528. Svend var gift, men konas navn er ukjent. De hadde trolig barna (rekkefølgen ukjent):

1. Laurits Svendsen Vear, d. ca. 1629.
2.
Knud Svendsen Follestad, d. ca. 1630.

Det er meget sannsynlig at det er Svend som er bindeleddet mellom "Suenugg i Vidar" som betaler gjengjerden (skatt) av Vear i 1528 og Laurits Svendsen Vear som iallfall var bosatt på Vear 1591 - 1628. Det stemmer perfekt navn-, tid- og stedsmessig og med tanke på det lille folketallet i Røyken på denne tiden er dette meget trolig.

Suend Suennongszøn nevnes som lagrettemann i Røyken i DN, datert 29 Juni 1555. Han nevnes også i en sak vedr. 1/2 Markebol i Peter Andersens odelsgårder nedre og søndre Heggen i Røyken. DN, datert 11 Mai 1560

Mer info kommer..................
1)

1) Kildeinformasjon: EA-5023/Ra/L0001/0008/0001, Gjengjerd av Bragernes len, Østnorske len, Bragernes, 1528-, oppb: RA. Merknader: (Fra Norske Samlinger, avd. 4, fasc. 1, nr. 2. Trykt i NRJ IV, s. 69-91.)
Diplomatarium Norvegicum, Bind 21, brevnr. 1021, datert 29 Juni 1555, Røyken.
Diplomatarium Norvegicum, brevnr. 792, side 837, datert 11 Mai 1560, Heggen