slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle Datteren Karen
Til Grafisk Anetavle Datteren Anne

Lars Steffensen Bråset (ca. 1618 - ca. 1700)

Lars Steffensen ble født ca. 1618. Han døde ca. 1700 på gården Bråset, Røyken, Buskerud. Han var sønn av en Steffen og en ukjent mor. Han var gift med Siri Gundersdatter Vang. De hadde barna:

1. Mari Larsdatter, f. ca. 1638, gravl. 27 Feb. 1729, g.m. Ingebret Madsen Grimsrud.
2. Ouden Larsen, f. ca. 1640, d. før 1696, g.m. Guri Pedersdatter, Skifte
3. Karen Larsdatter, f. ca. 1650, d. 1741 Selvik i Hurum, g.m. ca. 1680, Thomas Adamsen Villingstad.
4. N.N. Larsdatter, f. ca. 1655, g.m. ca. 1680, Christen Pedersen Kjos, f. ca. 1661, gravl. 29 Des. 1737.
5. Marthe Larsdatter, f. ca. 1655, gravl. 25 Jan. 1739, g.m.1. Ingebret Jonsen Vear, g.m.2. Ole Larsen.
6. Anne Larsdatter, f. ca. 1661, gravl. 17 Mars 1745, g.m. Ole Amundsen.
7. Peder Larsen, f. ca. 1661, gravl. 27 Des. 1727. Han var Lars Jonsen Vears svåger !!

Ved Kvegskatten 1657 hadde Laurits Bråset 2 hester, 6 kyr, 4 ungfe, 3 sauer og 2 svin.

Lars var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe og 5 sauer. Han har ingen skog til gården foruten gjerdefang.

I Manntallet 1664 nevnes Bråset som "fulde gaard" og har oppsitteren Laures 46 år og sønnen Offue 18 år.
I Manntallet 1666 nevnes Bråset som "fulde gaard" og har oppsitteren Lars 48 år og sønnen Ouven 20 år.


På tinget i Røyken den
18 Juni 1678 tinglyser Nils Børgesen Heggum et kjøpebrev fra Laurits Braaset på 1 lispund 3 1/2 remål salt med bygsel i Vang. Datert Heggum 28 Apr. 1678.Lars Steffensen var bosatt på gården Bråset i Røyken. Han nevnes et par ganger i tingbøkene. Her er et utdrag:

Lars nevnes ved tingmøte på Røyken den 5 des. 1682 (Sak nr. 65 i tingboka Lier Røyken Hurum 1682) der Lars, Hans Olsen Skryset og Nils Børgesen Heggum, stevnet avdøde Ole Gundersen Vangs hustru Ingeborg Larsdatter for arv etter Ole Vang.

Ved tingmøte på Røyken den 30 mars 1683 (Sak nr. 18 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683) og ved tingmøte på Røyken den 30 mars 1683 (Sak nr. 30 i tingboka Lier Røyken Hurum 1683) nevnes Lars i en skattesak (tiende).

På tinget i Revå i Sande sogn den 27 Jan. 1686: Thommas Stomperud lod læse Jt skiøde på 3 lisp. salt landskyld med bøxsel i Stomperud, Udgiffuen aff Lauritz Steffensen, boende paa Braaset i Røgen sogn som det for rom tid tilforn haffde pantsat til Lauritz Matthisen fordum boende paa Nøsterud, Som veret Aase Lauritzdatter, Thommas Stomperuds hustrues fader af des aarsage selges ham til odel, effter samme breff som er daterit d: 27 Sep. 1684 paa Braaset udi Røgensogn osv. NB! Lauritz Matthisen Nøsterud døde i 1657 så Lauritz Steffensen Bråset må ha pantsatt godset før den tid. Ved Skattematrikkelen 1647 eier Lauridz Nøsterød 7 1/2 lispund og enchen Stomperød 2 1/2 lispund i Stomperud, men ved Odelsskatten 1647 eide Lauritz Nøsterud 1/2 skippund salt og Ingeborg Stomperud 5 lispund korn i Stomperud. Så Lauritz Bråset må ha pantsatt 3 lisp. i Stomperud før 1647.

Lars Steffensen ble stevnet for slagsmål i Klokkerstuen med Hans Gulliksen fra Hyggen Vestre ved tingmøte på Røyken den 22 sep. 1686 (Sak nr. 39 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686) og ved tingmøte på Røyken den 9 nov. 1686 (Sak nr. 52 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686).

Ingebret Trulsen på Bråset stevner på tinget den 2 Des. 1696
Lars Steffensens samlige arvinger fordi han mener at han bør få betaling for å ha gamle Lars i sitt hushold. Her får vi også vite at Lars Steffensens hustru er hos Ole Amundsen Bråset. Det står også om Lars og Siris skilsmisse. Ingebret Trulsen var forøvrig gift med Guri Pedersdatter som i sitt første ekteskap var gift med Lars sin sønn Ouden Larsen Bråset, se skifte etter Guri ovenfor. 1)

1) Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 36 (Fa 0036), 1695-1696, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.