genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements

Ancestor Chart

Brita Olsdatter ( - 1703)

Brita Olsdatter døde i 1703 på gården Ytre Haugsdal i Masfjorden i Hordaland. Hun var datter av Ola Andersson og N.N. Jonsdatter. Brita var giftet seg med enkemannen Mons Monsson fra Gulen i Sogn og Fjordane. De hadde barna:

1. Ola Monsson f. 1697, Ytre Haugsdal, d. 1770, Tangedal i Masfjorden i Hordaland.
2. Anders Monsson f. 1699, Ytre Haugsdal.

Mons Monsson er den ene av to brukere av gården Ytre Haugsdal i 1701, og han er da 30 år gammel, og har sønnen Ola 4 år og Anders 2 år. Kona hans, Brita Olsdatter døde 1703. Det var skifte etter henne samme året, og arvingene er de umyndige sønnene Ola og Anders. At eldste sønnen i dette ekteskapet heter Ola, tyder på at Brita Olsdatter er datter av nr. 2 på bruket Ola Andersson. Mons må ha vært enkemann da han kom til Haugdal, og hatt sønnen Gieble (Gievle).

Den 14 desember 1720 ble det tinglyst fornyelse av bygsel fra biskop Schmidt, til Mogens Hougsdal på 2 pund smør og 1/2 våg fisk. (Halve skylda i Haugsdal). 1)

1) Masfjordboka.