genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Mons Monsson (omkr. 1671 - omkr. 1734)

Mons Monsson ble trolig født i Gulen i Sogn og Fjordane omkring 1671. Han døde i 1734 på gården Ytre Haugsdal i Masfjorden i Hordaland. Mons første kone er ukjent, men de hadde sønnen:

1. Gievle Monsson f. 1694, Gulen i Sogn og Fjordane, d. 1784, Ytre Haugsdal i Masfjorden.

Mons giftet seg på nytt med Brita Olsdatter som døde i 1703. De hadde barna:

1. Ola Monsson f. 1697, Ytre Haugsdal, d. 1770, Tangedal i Masfjorden i Hordaland.
2. Anders Monsson f. 1699, Ytre Haugsdal.

Mons ble trolig gift igjen omkring 1703, men har ikke hatt barn i dette ekteskapet. Men omkring 1714 giftet han seg på nytt med Anna Monsdatter. De fikk barna:

1. Mons Monsson f. 1714, Ytre Haugsdal.
2. Siri Monsdatter f. , Ytre Haugsdal.
3. Brita Monsdatter f. , Ytre Haugsdal.
4. Ivar Monsson f. 1723, Ytre Haugsdal.
5. Marta Monsdatter f. 1726, Ytre Haugsdal.
6. Mons Monsson f. 1730, Ytre Haugsdal.
7. Guri Monsdatter f. 1734, Ytre Haugsdal.

Mons Monsson er den ene av to brukere
på gården Ytre Haugsdal i 1701, og han er da 30 år gammel, og har sønnen Ola 4 år og Anders 2 år. Kona hans, Brita Olsdatter døde 1703. Det var skifte etter henne samme året, og arvingene er de umyndige sønnene Ola og Anders. At eldste sønnen i dette ekteskapet heter Ola, tyder på at Brita Olsdatter er datter av nr. 2 på bruket Ola Andersson. Mons må ha vært enkemann da han kom til Haugdal, og hatt sønnen Gieble (Gievle).

Den 14 desember 1720 ble det tinglyst fornyelse av bygsel fra biskop Schmidt, til Mogens Hougsdal på 2 pund smør og 1/2 våg fisk. (Halve skylda i Haugsdal). 1)

1) Masfjordboka.