genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements

Ancestor Chart

Hans Olson (omkr. 1720 - 1783)

Hans Olson ble født omkring 1720 på gården Hosteland i Masfjorden i Hordaland. Han døde i 1783 på gården Store Sleire i Masfjorden. Han var sønn av Ola Olson og Kari Hansdatter. Hans giftet seg i 1748 med Ragnhild Nilsdatter fra gården Store Sleire. De hadde barna:

1. Kari Hansdatter f. 1748, Store Sleire.
2. Ola Hansen f. 1751, Store Sleire.
3. Anders Hansen f. 1753, Store Sleire.
4. Sjur Hansen f. 1755, Store Sleire.
5. Ragnhild Hansdatter f. 1758, Store Sleire, d. 1821, Store Sleire.
6. Gunhild Hansdatter f. 1761, Store Sleire.
7. Inga Hansdatter f. 1765, Store Sleire.
8. Magdeli Hansdatter f. 1773, Store Sleire, d. 1873, Store Sleire.

Den 30 mai 1749 fikk Hans Olsons svigerfar, Nils Olson auksjonsskjøte på bruket Hosteland, men han solgte samme året til lensmann Oddekalv i Solund, men han har senere kjøpt bruket tilbake, for ved skiftet etter Nils Olson i 1776 er bruket utlyst på Nils Olsons svigersønn, Hans Olson.1)

1) Masfjordboka.