genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Ragnhild Nilsdatter (1722 - 1805)

Ragnhild Nilsdatter ble født i 1722 på gården Store Sleire i Masfjorden i Hordaland. Hun døde i 1805 på Store Sleire. Hun var datter av Nils Olson og en ukjent mor. Ragnhild giftet seg i 1748 med Hans Olson Hosteland. De hadde barna:

1. Kari Hansdatter f. 1748, Store Sleire.
2. Ola Hansen f. 1751, Store Sleire.
3. Anders Hansen f. 1753, Store Sleire.
4. Sjur Hansen f. 1755, Store Sleire.
5. Ragnhild Hansdatter f. 1758, Store Sleire, d. 1821, Store Sleire.
6. Gunhild Hansdatter f. 1761, Store Sleire.
7. Inga Hansdatter f. 1765, Store Sleire.
8. Magdeli Hansdatter f. 1773, Store Sleire, d. 1873, Store Sleire.

Den 30 mai 1749 fikk Ragnhilds far, Nils Olson auksjonsskjøte på bruket Hosteland, men han solgte samme året til lensmann Oddekalv i Solund, men han har senere kjøpt bruket tilbake, for ved skiftet etter Nils Olson i 1776 er bruket utlyst på Nils Olsons svigersønn, Hans Olson.

Ragnhild giftet seg på nytt i 1783 med enkemannen Anders Hansson Torsvik f. 1752, d. 1836. Ved skifte etter Hans Olson i 1783 ble bruket utlyst på enken og barna, og samme året får anders Hansson skjøte fra stebarna for 30 riksdaler. Han eier da alt. 1)

1) Masfjordboka.