genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Nils Olson (1699 - 1771)

Nils Olson ble født i 1699 på gården Store Sleire i Masfjorden i Hordaland. Han døde i 1771 på Store Sleire. Han var sønn av Ola Olson og Inger Nilsdatter. Nils var gift, men konas navn er ukjent. De hadde barna:

1. Ragnhild Nilsdatter f. 1722, Store Sleire, d. 1805, Store Sleire.

Den 24 apr. 1741 tinglyst bygselbrev fra Ingeborg Busch til Nils Olson på 1/2 laup smør. At Nils ikke får bygsel før han er over 40 år gammel, tyder på at han har hatt en stefar som har sittet med bruket.
1)

1) Masfjordboka.