genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Lisbet Hansdatter (omkr. 1731 - )

Lisbet Hansdatter ble født omkring 1731 på gården Vyrkjesdal i Gulen i Sogn og Fjordane. Hun var datter av Hans Olson og Kari Hansdatter. Lisbet giftet seg 28 juni 1757 med enkemannen Truls Henrikson. De fikk datteren:

1. Margreta Trulsdatter f. 1757.

Den 9 oktober 1759 solgte Truls 18 marker smør i gården Halland til Lars Eirikson Halland, og den 24 mai 1764 solgte han 2 pund 6 marker smør i Nærdal til Christen Smith. Skjøtet ble tinglest samme dag, men likevel ser det ut til at denne handelen har blitt omgjort, for den 17 august 1774 solgte Truls bruket i Nærdal, 2 pund 6 mark smør til Dankert Dankertsen fra Heiberg for 90 riksdaler. Truls drev likevel bruket til 1783. 1)

1) Gulen bygdebok.