genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements

Ancestor Chart

Truls Henrikson (omkr. 1700 - 1783)

Truls Henrikson ble født i Kverhellen i Sogn, i begynnelsen av 1700-tallet. Han døde i 1783, og ble gravlagt tirsdag den 10 juni samme år, på Evenvig kirkegård. Truls giftet seg den 24 juni 1742 med Margrete Jonsdatter fra Nærdal og de overtok da Gnr 46 Bnr 2 i Nærdal. Truls var lagrettesmann i 1746 og i 1756 døde Margrete. Det var skifte etter henne 13 oktober samme år. De fikk barna:

1. Gjertrud Trulsdatter f. 1743
2. Kari Trulsdatter f. 1745
3. Lorents Trulsson f. 1745
4. Jon Trulsson f. 1747
5. Eli Trulsdatter f. 1750
6. Henrik Trulsson f. 1753

Truls giftet seg for andre gang den 28 juni 1757 med Lisbet Hansdatter fra Vyrkjesdal, Gulen i Sogn. De fikk datteren:

1. Margreta Trulsdatter f. 1757.

Den 9 oktober 1759 solgte Truls 18 marker smør i gården Halland til Lars Eirikson Halland, og den 24 mai 1764 solgte han 2 pund 6 marker smør i Nerdal til Christen Smith. Skjøtet ble tinglest samme dag, men likevel ser det ut til at denne handelen har blitt omgjort, for den 17 august 1774 solgte Truls bruket i Nærdal, 2 pund 6 mark smør til Dankert Dankertsen fra Heiberg for 90 riksdaler. Truls drev likevel bruket til 1783. 1)

1) Bygdebok Gulen.