genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Margreta Trulsdatter (1754 - 1837)

Margreta Trulsdatter was born in 1754 on Nærdal farm, Gulen in Sogn og Fjordane County. She died on Lille Sleire farm, Masfjorden in Hordaland County, June 05, 1837. She was daughter of Truls Henrikson and Lisbet Hansdatter. Margreta married Mons Rasmusson from Lille Sleire in 1782. Children of Mons and Margreta are:

1. Rasmus Monsen, b. 1783, d. 1783.
2. Truls Monsen, b. 1784, d. 1784.
3. Jakob Monsen, b. 1786
4. Marta Monsdatter, b. 1789
5. Gjertrud Monsdatter, b. 1791,
m. Anders Johannessen Store Sleire.
6. Henrik Monsen, b. 1792, d. 1792.
7. Marta Monsdatter, b. 1793, m. Lars Sjursen, Lille Sleire.
8. Truls Monsen, b. 1796.
9. Rasmus Monsen, b. 1799, d. 1799.
10 Lisbet Monsdatter, b. 1800, m. Anders Sjursen, Lille Sleire.

Translation later...

Den 17 oktober 1783 ble det tinglyst skifte etter Marite (Marta) Olsdatter på 1 pund 12 marker smør, som ble utlyst på enkemannen Rasmus Olson og sønnene Mons , Hans og datteren Anna. Bruket ble verdsatt til 48 riksdaler. Den 20 oktober 1783 ble det utstedt skjøte fra Hans og Anna til broren Mons Rasmusson på 15 marker smør for 20 riksdaler. I 1805 ble det utstedt skjøte fra Rasmus Olson til sønnen Mons på 16 marker smør for 32 riksdaler. "Hans Olson Hillestvedt har renunceret paa sin tilkommende arveret til denne anpart". Samme året ble det utstedt kårbrev fra Mons Rasmusson til faren og stemoren Anna Jakobsdatter. 2 kyr, 4 sauer og 2 tønner korn. 1)

1) Masfjordboka I, page 217.