genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Magdeli Rasmusdatter ( - 1751)

Magdeli Rasmusdatter died in 1751 on Lille Sleire farm, Masfjorden in Hordaland County, Norway. She married Rasmus Monsson. They had 1 son:

1. Ola Rasmusson. He was 3 years old in the 1701 census (manntallet).

Translation later...

I 1720 fornyet Rasmus bygselen på Lille Sleire fra Arnoldus de Fine på 1/2 laup smør. Det var like mye som de to andre brukerne tilsammen.

I 1740 giftet Magdeli seg på nytt med Ola Olson fra gården Bergsvik. Han døde i 1749.

Den 30 oktober 1740 ble det tinglyst skjøte fra enken etter Arnoldus de Fine på 1 pund 12 marker smør til "Ole Olsen og Magdeli Rasmusdtr.". 1)

1) Masfjordboka.