genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Ola Rasmusson (ca. 1698 - 1749)

Ola Rasmusson was born about 1698 on Lille Sleire farm, Masfjorden in Hordaland County, Norway. He was 3 years old in the 1701 census (manntallet). He died on Lille Sleire farm in 1749. He was son of Rasmus Monsson and Magdeli Rasmusdatter. Ola was married, but his wife's name is unknown. His wife died in 1749. Ola had 4 children:

1. Marite Olsdatter b. 1726, m. 1750, Ivar Hognesson from Kjellbu in Gulen. (Running the farm after Ola).
2. Rasmus Olson b. 1729
3. Rasmus Olson b. 1731, m. Gjertrud Hansdatter Lerøen
4. Guri Olsdatter b. 1735

Translation later....

I 1716 ble det utstedt bygsel fra Giertrud de Fine til Ola Rasmusson på 1 pund smør. Bygslen ble fornyet i 1720. Ved auksjonsskjøte etter assessor Hansson i 1739 viser det seg at Ola Rasmusson også har hatt bygsel på 12 marker smør av en part som rektor Møinichen eide en tid.

Ved skifte den 9 september 1749 etter Ola og kona er bruket på 1 pund og 12 marker smør utlyst på sønnene Hans, Lars, Rasmus og Nils, og på døtrene Marta og Gunhild. Ola Rasmusson har altså hatt flere barn enn de som en finner i dåpsboka. Da Marite og Rasmus ble døpt, kalles Ola "Schiærsant". 1)

1) Masfjordboka.