genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Nils Hansson (1777 - 1847)

Nils Hansson ble født i 1777 på gården Kjetteland i Masfjorden i Hordaland. Han døde den 19 februar 1847 på gården Fausdal i Masfjorden. Han var sønn av Hans Larsson og Kari Mikkelsdatter. Nils giftet seg i 1810 med Sygni Ivarsdatter. De fikk barna:

1. Kari Nilsdatter f. 1812, Fausdal, d. 19 jan. 1881, Fausdal. g.m. 1842, Ola Mikkelson Kjetteland.
2. Tore Nilsson f. 1815, Fausdal.
3. Ingeborg Nilsdatter f. 1817, Fausdal. g.m. Sjur Klausson Kvamsdal.
4. Helena Nilsdatter f. 1818, Fausdal, d. 16 mai 1906.
5. Brita Nilsdatter f. 1822, Fausdal.
6. Nils Nilsson f. 1826, Fausdal.
7. Ola Nilsson f. 1829, Fausdal, g.m. Guri Knutsdatter, Vabunes i Lindås.
8. Ivar Nilsson f. 1836, Fausdal. d. 13 des. 1861. g.m. 11 apr. 1861, Siri Matisdtr. Holsøy.
9. Hans Nilsson f. 1836, Fausdal. Bosatt Sætre i Brekke i Sogn.

Den 6 februar 1810 skjøte fra Ivar Otteson til Nils Hansson på 18 marker smør for 60 riksdaler og den 17 mai 1817 skjøte på resten for 48 riksdaler og kår til Ivar Otteson og kona Brita Toresdatter: 4 tønner av det beste kornet, 4 tønner poteter, for til 5 kyr, 8 sauer og 6 geiter. (Beregnet til 32 riksdaler årlig). 1)

1) Masfjordboka.