genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Ola Jonson (1757 - 1830)

Ola Jonson ble født i 1757 på gården Byrkjeland i Masfjorden i Hordaland. Han døde i Byrkjeland i 1830. Han var sønn av Jon Johannesson og Ingeborg Olsdatter. Han giftet seg i 1780 med
Ragnhild Gievlesdatter. De fikk barna:

1. Brita Olsdatter f. 1780, Byrkjeland, d. 1783, Byrkjeland.
2. Rasmus Olson f. 1783, Byrkjeland, d. 17 des. 1847, Teigane under Kvamsdal.
3. Brita Olsdatter f. 1785, Byrkjeland, d. 1818, Byrkjeland.
4. Synneva Olsdatter f. 1790, Byrkjeland.
5. Gyri Olsdatter f. 1793, Byrkjeland, d. 1832, Byrkjeland.
6. Lars Olson f. 1797, Byrkjeland.

Ved skifte etter Dankert Heiberg ble bruket bnr. 3 på Byrkjeland utlagt på datteren Henriche Finde Heiberg. I 1811 ble det lest auksjonsskjøte på denne parten til kjøpmann Lars Evje og han solgte til notarius Krefting, som i 1815 skjøtte til Ola Jonson 17 5/11 marker smør for 830 riksdaler. Ola solgte i 1816 til Nils Olson Inderøy fra Utvær og bygslet isteden bruket. 1)

1) Masfjordboka.