genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Ragnhild Gievlesdatter (1753 - 1823)

Ragnhild Gievlesdatter ble født i 1753 på gården Ytre Haugsdal i Masfjorden i Hordaland. Hun døde på gården Byrkjeland i Masfjorden i 1823. Hun var datter av Gievle Monsson og Synneva Jacobsdatter. Ragnhild giftet seg i 1780 med Ola Jonson. De fikk barna:

1. Brita Olsdatter f. 1780, Byrkjeland, d. 1783, Byrkjeland.
2. Rasmus Olson f. 1783, Byrkjeland, d. 17 des. 1847, Teigane under Kvamsdal.
3. Brita Olsdatter f. 1785, Byrkjeland, d. 1818, Byrkjeland.
4. Synneva Olsdatter f. 1790, Byrkjeland.
5. Gyri Olsdatter f. 1793, Byrkjeland, d. 1832, Byrkjeland.
6. Lars Olson f. 1797, Byrkjeland.

Ved skifte etter Dankert Heiberg ble bruket bnr. 3 på Byrkjeland utlagt på datteren Henriche Finde Heiberg. I 1811 ble det lest auksjonsskjøte på denne parten til kjøpmann Lars Evje og han solgte til notarius Krefting, som i 1815 skjøtte til Ola Jonson 17 5/11 marker smør for 830 riksdaler. Ola solgte i 1816 til Nils Olson Inderøy fra Utvær og bygslet isteden bruket. 1)

1) Masfjordboka.