slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Slekten Hals i Kvikne og mot

I samarbeid med Stein Ole Kjær fra Hamar, går jeg/vi gjennom bøker, skifter og annet kildemateriale og forsøker å kartlegge slekten Hals p Kvikne og mot i Hedmark samt andre inngiftede slekter, som f. eks.

- Aalborg
- Brems
- Heide
- Hermes
- Hyld
- Meldal
- Ryem
- Schelderup
- m.fl

Registrering av disse og andre slekter pågår.


Seglet til Hans Jensen Hals på Storeng i Kvikne 1713.

Hals slekten:

Man har tidligere trodd at søskenflokken fra skiftet etter Lars Jensen Hals, datert 17 Jan. 1713 i København skiftetbrevet var født på Bollerup i Skåne, men vi kan nå motbevise påstandene om at Jens Andersen Hals var stamfar til Hals slekten i Norge, som H. Finne-Grønn påstår i sin artikkel NST III, s. 199-209. Vi har funnet ut at Jens som 19 åring reiste til København og ble utnevnt til skriver av Admiral Laurits Lauritssen Galtung og arbeidet for Galtung som skriver i ett år i Lister Len i Norge og deretter i noen år for fogden i Lister, Werner Nielsen (bror av Jens Andersen Hals' stemor). I 1662 reiste så Jens til København hvor han nevnes ved det kongelige rentekammer fram til 1664, da han ble forvalter og arrendator på Bollerup i Skåne. Han ble så utnevnt til Ridefogde til Bollerup i 1666. Vi har også funnet hans hustru Mette Pedersdatter og iallefall noen av hans barn, sønnen Hannibal Jensen Hals samt to døttre, Ida Jensdatter Hals, gift med kyrkoherden (presten) i Everöd, Jacob Simonsen (Ingelotz) og Øllegard Jensdatter Hals som første gang var gift med kyrkoherden i Sövde, Arent Peterson Brandenburg og senere hans etterkommer Christoffer Schönbäck.

I en sak i Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670, kommer det fram at Jens først fikk sin egen husholdning etter at han flyttet til Bollerup i 1664. Dette samt at han tidligst ble født i siste halvdel av 1638, han døde 57 år gammel i 1696, utelukker Jens Andersen Hals som far til søskenflokken i skiftebrevet etter Lars Jensen Hals.

Meget tyder derfor på at Jens Nielsen Hals, (sønn av Niels Jensen Skjelvig og Anne Andersdatter Hals) halvonkel til Jens Andersen Hals er stamfar til Hals slekten i Kvikne og Åmot i Norge. Et annet alternativ er dog at Jens Nielsen Hals er sønn av Niels Jensen Hals som beviselig var bosatt i Norge. Jens Nielsen Hals er etter dette alternativet fetter til Jens Andersen Hals. 1)

1) H. Finne-Grønn: "De aeldste led af slegten Hals" 1932, NST III, s. 199-209.
Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670.
Skiftetbrevet etter Lars Jensen Hals.