genealogy norway
HomeForumQueriesLinksContactSite Map

About me
Ancestor Chart
Search in database
Guestbook
Pioneers
Mythic mutiny
Imprisonment
Send a Postcard
Acknowledgements 

Ancestor Chart

Jens Nielsen Hals (ca. 1615 - )

Jens Nielsen Hals ble født omkring 1615 på Halsgaard, Hals, Jylland, Danmark. Han var sønn av Niels Jensen Skjelvig og Anne Andersdatter Hals. Jens var gift med Dorthe Hansdatter Tisløff. De hadde barna (rekkefølgen usikker):

1. Niels Jensen Hals, n. 1713 på Kvikne.
2. Hans Jensen Hals, n. 1713 på Kvikne.
3. Knut Jensen Hals, f. ca. 1660, d. 27 Feb. 1725, g.m. ca. 1680, Siri Knutsdatter Åset.
4. Lars Jensen Hals, d. 1712, g.m. Kirsten Sørensdatter. De var bosatt i København.
5. Anne Elisabeth Jensdatter Hals, d. 1712, g.m. 28 Okt. 1687, Jacob Jensen Bonaventur.
6. Sofie Jensdatter Hals, f. ca. 1662, d. 1742, g.m. Ole Gudmundsen Nabset.
7. Maren Jensdatter Hals, n. 1713 på Åmot.
8. Karen Jensdatter Hals, g.m. 19 Sep. 1700, Elias Eriksen. De var bosatt i København.

NB! Vi mener nå å kunne motbevise påstandene om at Jens Andersen Hals var stamfar til Hals slekten i Norge, som H. Finne-Grønn påstår i sin artikkel NST III, s. 199-209. Man har tidligere trodd at søskenflokken ovenfor var født på Bollerup i Skåne, men dette er feil ettersom Jens Andersen Hals befant seg i Norge mellom 1658 og 1662. I en sak i Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670, kommer det frem at Jens først fikk sin egen husholdning etter at han flyttet til Bollerup. Dette samt at han tidligst ble født i siste halvdel av 1638, han døde 57 år gammel i 1696, utelukker Jens som far til søskenflokken i skiftetbrevet etter Lars Jensen Hals, datert 17 Jan. 1713. Ifølge skiftebrevet var Lars "maanedsløitnant".

Forfatteren Roger de Robelin nevner i et innlegg i Digitalarkivets debattforum (14070) at hytteskriver ved Insett (1649) Jens Nielsen Hals fra Danmark og Dorthe Hansdatter Tisløff, datter av sognepresten i Tynset Hans Lauritzen Tisløff og Anne Rasmusdatter, er foreldre til søskenflokken nevnt i skiftebrevet ovan. Jens Nielsen Hals er vel da trolig halvbror til Anders Jensen Hals i Ystad, og således halvonkel til Jens Andersen Hals. Vi får avvente til Robelin utkommer med sin bok om Hals slekten på Kvikne, før vi kan dra noen sluttning om hvem denne Jens Nielsen Hals er, og hvilke kilder han har for denne påstanden.

Mer info kommer.........1)

1) H. Finne-Grønn: NST III, s. 199-209.
Skiftebrev etter Hans Hansen Storeng 26. mai 1752.
Ingelstad härads dombok, den 26 Sep. 1670.