slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Prestegården før 1801: Under utvikling.

Eiere:

1.


Kjente brukere:


1. - , Her. Bent.

2. 1583, Thor Reidarson. Nevnes i et brav datert 23 Juni 1583.

3. 1575 - 1622, Christian Eriksen, (hjelpeprest)


4. 1611 - 1627, Nils Thomassen.


5. - , Peder Riber,


6. 1634, Nils Hansen Klod.

7. 1634 - 1679, Hans Olsen, f. 4 Des. 1596, d. 7 Nov. 1678, g.m.1. 2 Mai 1634, Anna Madsdatter, g.m.2. 1653, enken Aarsille Hansdatter Kjekstad, g.m.3. 1669, Aase Pedersdatter Knive.

8. 1679 - 1701, Peter Hansen Kielbech, d. 1701, g.m. Marthe Olsdatter (f. ca. 1638 - gravl. 22 Mai 1707).

Marthe er datter av Ole Thommesen som er sønn av Thomes Laugesen og Marthe Olsdatter,
sogneprest på Toten siden i Oslo. Marthe Olsdatter er datter av Ole Reersen, rådmann i Oslo og
Gunille Mogensdatter. Gunnille er datter av Magnild Dyresdatter som var datter av lagmann Dyre
Sevaldsen. Se Vestopplands slektshistorielags tidskrift nr 1 2005 side 16 og 17 og Norsk
slektshistorisk tidsskrift bind XXXV side 387 (1996).

Skifte etter Peder Hansen Kielbech ble holdt den 24 Apr. 1702.


9. 1701 - 1730, Hans Svendsen Selboe, f. 1668, d. 25 Sep. 1730, g.m. 4 Okt. 1702, Magdalena/Malene Nilsdatter Tulle.

Hans var sønn av Svend Selboe og Margrethe Andersdatter Bernhoft.


10. 1730 - 1775, Paul Christian Holst, f. 1698 i Jylland, d. 11 Jan. 1775, g.m. Benedicte/Bente Mandall.


11.
1772 - 1824, Christian Poulsen Holst, dpt. 22 Apr. 1743, d. 13 Nov. 1824, g.m.1. 3 Apr. 1775, Marthe Grønbech, g.m.2. 4 Aug. 1796, Marthe Elisabeth Grønvold.

Christian var sønn av forrige bruker.

I 1782 fikk sognepresten Christian Holst tillatelse til å bygge en sag på prestegårdens grunn.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Christian Holst boende på prestegården.

Ved folketellingen 1801 bor Christian Holst på Prestegården
sammen med sine barn. Han er da sogneprest og enkemann etter sitt andre ekteskap.

Mer om Christian Holst.


For mer om presterekken ovenfor se foreløpig Killingstad: Røyken Bygd før og nu, f.o.m. side 285.Husmannsplasser:

Biten:

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1721 - 1747, Ole Nilsen, f. ca. 1674, gravl. 5 Nov. 1747, g.m. 1711, Inger Andersdatter.


2.
1748 - 1769, Peder Olsen, f. ca. 1701, gravl. 15 Okt. 1769, g.m.1. 6 Juli 1732, Kari Andersdatter Bårsrud, g.m.2. 30 Juli 1743, Kari Olsdatter Biten.

3. 1769 - 1776, enken Kari Olsdatter, dpt. 19 Jan. 1716, gravl. 11 Mars 1778, g.m. 30 Juli 1743, enkemannen Peder Olsen.

På sommertinget i Røyken den 1 Juli 1785 blir det tinglyst et skjøte utstedt av enken Kari Olsdatter Biten på noen hus stående på plassen Biten under Røyken prestegård til sogneprest her. Christian Holst for 70 riksdaler. Her nevnes også skifte etter Peder Olsen og hans barn i første og andre ekteskap. Datert 20 Feb. 1776.

Kari flyttet til sønnen Peder Pedersen på gården Karlsrud i 1776. Se saken ovenfor.

5. 1780 - , Ole Christensen, dpt. 25 Mars 1726, gravl. 25 Okt. 1807, g.m. 14 Sep. 1758, Maria Christensdatter Oddevald.

Ole bodde tidligere på gården Vestre Grini.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1780 tinglyste Ole Christensen sitt salg av halve gården Grini (Vestre Grini) som skylder 1 skippund 3 1/4 lispund salt med bygsel til sognepresten Christian Holst for 662 riksdaler. Ole fikk samtidig bygsel på plassen Biten under prestegården. Datert 20 Jan. 1780. I en avskrift fra saken den 3 Mars 1780 skriver Mads Jørgensen Grini under som vitne. Her er også Mads Jørgensens segl/bumerke.

Ole flyttet til gården Auke der han bodde i
1801.


6.
1785 - , Amund Jacobsen, f. ca. 1734, gravl. 28 Mars 1792, g.m.1. 28 Okt. 1768, Mari Hansdatter Brastad, g.m.2. Berthe Jacobsdatter (f. ca. 1720, gravl. 10 Mai 1789).

Amund bodde tidligere på gården Bjørnstad.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Amund [Jacobsen] husmann på Biten under prestegården.

Amund flyttet til svigersønnen Gullich Olsen på gården Auvi der han døde i 1792.


7.
ca. 1795 - 1828, Martinus/Martin Knudsen, f. ca. 1748, d. 14 Mai 1828, g.m. 13 Sep. 1794, enken Kari Ingebretsdatter.


Transet:

Eiere:

1.

Bruk 1:

1. - ,

2. - ,

3. - ,

4. - 1752, Nils Olsen Skytt, f. ca. 1699, gravl. 7 Mai 1752, g.m. 2 Juli 1734, Martha Thoresdatter Flater.


5. 1752 - 1753, enken Martha Thoresdatter, f. ca. 1696, gravl. 9 Nov. 1760, g.m.1. 2 Juli 1734, Nils Olsen Skytt Transet, g.m.2. 21 Juli 1753, enkemannen Thore Sørensen Vear.


6. - 1792, Johannes Hansen, dpt. 6 Mai 1728, gravl. 26 Aug. 1792, g.m. 12 Okt. 1755, Ingeborg Stillesdatter, g.m.2. 22 Apr. 1766, Ingeborg Thomasdatter Follestadeie.


7.
ca. 1796 - 1814, Christian Gotfriedsen, f. ca. 1756, d. 12 Okt. 1814, g.m.1. 25 Okt. 1779, Anne Torsdatter Berget, g.m.2. 22 Feb. 1798, Kisti Jonsdatter Hannestad, g.m.3. 11 Okt. 1810, enken Ingeborg Paulsdatter.


Ved folketellingen 1801 bor Christian på plassen Transet under Prestegården sammen med sin andre hustru og barn. Han er da husmann med jord.


Bruk 2:

1. - 1806, Jacob Iversen, dpt. 26 Mai 1737, gravl. 26 Apr. 1812, g.m. 9 Juni 1778, Malene Pedersdatter Åsaker. (dpt. 30 Juli 1752, gravl. 26 Feb. 1809).

Jacob var sønn av Iver Knudsen Guttersrud og Anne Torstensdatter Hajum.

Skifte etter Jacob ble holdt den 10 Juni 1812.


2. 1806 - , Jon Jonsen, g.m. 27 Apr. 1806, Anne Jacobsdatter Transet.

Jon var svigersønn av forrige bruker.

Se skifte etter forrige bruker.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1)