slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Slektene Hals og Ring

I samarbeid med Stein Ole Kjær fra Hamar, går jeg/vi gjennom bøker, skifter og annet kildemateriale og forsøker å kartlegge slektene Hals og Ring i Skåne samt andre inngiftede slekter, som f. eks.

- Borup
- Brandenburg (Brandenborch)
- Båth
- Friis

- Graa (Grå)
- Harboe
- Ingelotz
- Kofod
- Meyer
- Ravn (Raffn)
- Resen
- Risoer (fra Risør i Norge ?)
- Schmidt
- Solter
- Tillufslekten
- Uppendick
- Weibøl (Weibull)

Registrering av disse og andre slekter pågår.

 


Klosterkyrkan, S:t Petri i Ystad

Hals slekten:

Den første av slekten Hals kom til Ystad omkring 1630. Det var Anders Jensen Hals som første gang, omkring 1635, giftet seg med Sidsel Pedersdatter Ring. Anders giftet seg andre gang den 9 okt. 1654 med Maren Nilsdatter (søster av Werner Nilsen i Fredrikstad, Werenskjold slekten). Anders ble født på Hals gård i Jylland av foreldrene Jens Andersen Juel og Anne Andersdatter Hals (Se Kjærulf-Ætten). Han tok morens etternavn og kom altså til Ystad omkring 1630, der hans navn første gang forekommer i tollregneskapene 1635. I byens pantebok nevnes han første gang som rådmann 1650. Han forekommer også ganske ofte i "Kämnärsrättprotokollen" på 1650 og 60 tallet. Her kalles han også ridefogde til Malmøhus, som tyder på at han forvaltet visse kroneiendommer i lenet, formodentlig i Ystadtrakten. Anders eide en gård ved Östergatan i Ystad foruten gods i V. Brønderslev i Danmark. Anders døde i februar 1667 og ble gravlagt i Maria kirken i Ystad den 8 mars 1667. Han gravsten er bevart. (Se under lenken ovenfor).

Anders og Sidsel hadde sønnen Jens Andersen Hals. Vi kan nå motbevise påstandene om at Jens Andersen Hals var stamfar til Hals slekten i Norge, som H. Finne-Grønn påstår i sin artikkel NST III, s. 199-209. Vi har funnet ut at Jens som 19 åring reiste til København og ble utnevnt til skriver av Admiral Laurits Lauritssen Galtung og arbeidet for Galtung som dette i ett år i Lister Len i Norge og deretter i noen år for fogden i Lister, Werner Nielsen (bror av Jens' stemor). I 1662 reiste så Jens til København hvor han nevnes ved det kongelige rentekammer fram til 1664, da han ble forvalter og arrendator på Bollerup i Skåne. Han ble så utnevnt til Ridefogde til Bollerup i 1666. Vi har også funnet hans hustru Mette Pedersdatter og iallefall noen av hans barn, sønnen Hannibal Jensen Hals samt to døttre, Ida Jensdatter Hals, gift med kyrkoherden (presten) i Everöd, Jacob Simonsen (Ingelotz) og Øllegard Jensdatter Hals som første gang var gift med kyrkoherden i Sövde, Arent Peterson Brandenburg og senere hans etterkommer Christoffer Schönbäck.

Meget tyder derfor på at Jens Nielsen Hals, halvonkel (sønn av Niels Jensen Skjelvig og Anne Andersdatter Hals) til Jens Andersen Hals er stamfar til Hals slekten i Kvikne og Åmot i Norge. Et annet alternativ er dog at Jens Nielsen Hals er sønn av Niels Jensen Hals som beviselig var bosatt i Norge. Jens Nielsen Hals er etter dette alternativet fetter til Jens Andersen Hals.

Ring slekten:

Det var lite som var kjent om Sidsel Pedersdatter Ring's opphav. Tre av hennes søsken var dog kjente; Rådmann i Ystad, Hans Pedersen Ring, handelsmann Christen Pedersen Ring samt Dorothea Pedersdatter Ring. Dorothea's ektemann Jacob Jensen og deres sønn Peder Jacobsen var forøvrig prester ved Klosterkyrkan S:t. Petri. (Se bildet ovenfor).

Vi har nå gjennom iherdig leting i kildemateriale, meget sannsynlig funnet denne søskenflokken's foreldre, morsøster samt morfar. Sidsel Pedersdatter Ring's morfar er trolig kyrkoherden Knut Rasmussen. Hans datter Ingeborg Knutsdatter var gift med kyrkoherden i Stora Köpinge, Peder Hansen Ring.

Muligens er også Mette Pedersdatter av Ring slekten. Vi har funnet et spor som leder oss til Kristianstad.

Kart over deler av Skåne.

Klikk på kartet for å se på et større kart.


Mer tekst kommer senere .......
1)

1)
Boken "Ystadhistoria i Sten" av Sven Carlquist och Gösta Borg, Ystads Fornminnesförenings skrift nr XII (1957)
H. Finne-Grönn, "De aeldste led af slegten Hals" (i Norsk slekthist. tidskr. 3, 1932, s. 199 - 209).
S. Otto Brenner: Ystads bouppteckningar 1611 - 1735.

Järrestads häradsrätts domböcker, hösttinget 1697.
Riksarkivet, Köpenhamn, Söetaten, Admiralitet som domstol, Underadmiralitetsretten, Skiftecharteqver 1712-14 (gl.nr.19), fol. 215-217
Ingelstad häradsrätts domböcker